Skip to content

Sobre Ex-Libris

Els textos recollits en aquest web parlen de literatura i de llibres, i pertanyen a aquell gènere pantanós que oscil·la entre la crítica, la ressenya i la divulgació. La immensa majoria han estat publicats prèviament en diversos mitjans de premsa escrita. La resta, en altres mitjans digitals.

Ex-Libris és un intent d’ordenar aquests textos d’una manera un poc més sensata i pràctica.

Grafit